CELONKO

Opracowanie nowoczesnych biomarkerów oraz rozwój innowacyjnego inhibitora kinaz FGFR

- Projekt dofinansowany z funduszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości 39 025 710 zł

Celon Pharma od wielu lat rozwija projekty nacelowane na wybrane ścieżki nowotworowe. CELONKO, zakładający przedkliniczny i kliniczny rozwój nowego leku przeciwnowotworowego, nacelowanego na receptory FGFR (ang. fibroblast growth factor receptors), wpisuje się w zakres tych działań. W wyniku prac badawczo-rozwojowych uzyskany zostanie selektywny inhibitor drobnocząsteczkowy FGFR.  Lek będzie mógł zostać wykorzystany w walce z nowotworami żołądka, pęcherza oraz w leczeniu płaskonabłonkowego raka płuca. W ramach kolejnych etapów projektu zostanie opracowany test diagnostyczny do identyfikacji pacjentów z aberracjami receptorów FGFR. Dzięki temu, możliwe będzie wyselekcjonowanie pacjentów, którzy odniosą największą korzyść z terapii spersonalizowanej opartej na selektywnym inhibitorze FGFR.

Projekt prowadzony przez Celon Pharma w konsorcjum naukowo-biznesowym z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie, Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Instytucje naukowe odpowiadają za poszukiwanie ścieżek molekularnych i metod diagnostycznych, w ich jednostkach zostanie poprowadzona również, część kliniczna. Celon Pharma jako lider konsorcjum odpowiada za zadania regulacyjne, farmaceutyczne i jakościowe oraz koordynację badań klinicznych nad uzyskaniem inhibitora FGFR.

Całkowity koszt projektu: 54 717 125 zł.