CITY

Opracowanie innowacyjnego, pierwszego w klasie, małocząsteczkowego, podwójnie ukierunkowanego terapeutyku o działaniu immunomodulującym i cytotoksycznym, jako kandydata na lek w terapii białaczek i nowotworów litych

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0472/19-00 w ramach Działania 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw”
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 07.11.2019 r.

Projekt ma na celu opracowanie pierwszego w klasie (first-in-class), innowacyjnego dualnego inhibitora – znoszącego immunosupresję oraz działającego cytotoksycznie na komórki nowotworu, a także jego ewaluację kliniczną, jako kandydata na lek w terapii wybranych guzów litych oraz białaczek. W ramach projektu Wnioskodawca przewiduje wytypowanie oraz walidację molekularnego biomarkera, którego celem będzie wspomaganie oceny skuteczności terapii.

Łączna wartość projektu CITY: 45,757,190.00 PLN
Kwota dofinansowania: 
27,936,255.00 PLN