COVID

Opracowanie i wdrożenie do badań klinicznych i działalności własnej spółki, innowacyjnego terapeutyku przeciwwirusowego w terapii COVID-19 i infekcji grypowych

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0644/20-00 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw , Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 2020-10-16
Celem projektu jest opracowanie nowego leku (terapii), zoptymalizowanego do leczenia COVID-19.

Łączna wartość projektu: 64 993 566,75 PLN
Kwota dofinansowania: 38 896 484,45 PLN