DISK

Nowa terapia S-ketaminą w leczeniu depresji lekoopornej.

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1021/15

Depresja jest najczęściej spotykanym zaburzeniem psychicznym na świecie. Przy stosowaniu obecnych leków przeciwdepresyjnych efekt terapeutyczny zazwyczaj obserwuje się dopiero po kilku tygodniach regularnego stosowania. Leczenie nie zawsze jest wolne od efektów ubocznych i ponadto wśród pacjentów często pojawia się lekooporność. Ketamina jest stosowanym anestetykiem, którego subanestetyczne dawki wykazały natychmiastowe i utrzymujące się działanie przeciwdepresyjne w kilku próbach klinicznych przeprowadzonych w ciągu ostatniej dekady. Ograniczeniem stosowania ketaminy jest jej dożylna droga podania, która uniemożliwia pacjentom samodzielne przyjmowanie leku. Celon Pharma S.A., dzięki doświadczeniu w rozwijaniu leków inhalacyjnych, proponuje rozwiązanie polegające na wziewnej aplikacji ketaminy.

Zastosowanie technologii inhalacyjnej umożliwi nie tylko samodzielne stosowanie leku przez pacjentów, ale jednocześnie zapewni kontrolę nad wysokością dostarczanej dawki, co jest kluczowe do kontrolowania ewentualnych efektów ubocznych ketaminy. Kluczowe dla innowacyjności projektu jest również planowane zastosowanie czystego enancjomeru związku czynnego – S-ketaminy, co według ostatnich doniesień naukowych, jak i wstępnych badań behawioralnych przeprowadzonych przez Celon Pharma S.A. może wiązać się z dodatkowymi korzyściami. W ramach projektu, po wyznaczeniu profilu farmakokinetycznego S-ketaminy przy podaniu inhalacyjnym, zweryfikowany zostanie jej profil bezpieczeństwa przy tej drodze podania w badaniach toksykologicznych przeprowadzonych na dwóch gatunkach zwierząt. Ponadto opracowanie i przygotowanie odpowiedniej formulacji, która będzie używana w inhalatorze, pozwoli na sprawdzenie efektywności klinicznej zaproponowanego rozwiązania w badaniach I i II fazy.

Łączna wartość projektu: 23 356 704,41 PLN

Kwota dofinansowania: 12 670 168,43 PLN