DISK

Nowa terapia S-ketaminą w leczeniu depresji lekoopornej.

Depresja jest najczęściej spotykanym zaburzeniem psychicznym na świecie. Przy stosowaniu obecnie dostępnych leków przeciwdepresyjnych efekt terapeutyczny obserwuje się zazwyczaj dopiero po kilku tygodniach regularnego stosowania. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej drogi podania znanego anestetyku, który wykazuje natychmiastowe i utrzymujące się działanie przeciwdepresyjne potwierdzone w kilku próbach klinicznych przeprowadzonych w ciągu ostatniej dekady. Celon Pharma S.A., dzięki swojemu doświadczeniu, proponuje zastosowanie technologii, która umożliwi nie tylko samodzielne stosowanie leku przez pacjentów, ale jednocześnie zapewni kontrolę nad stosowaną dawką.

W ramach projektu, wyznaczony zostanie profil farmakokinetyczny dla innowacyjnego rozwiązania, zweryfikowany zostanie profil bezpieczeństwa w badaniach toksykologicznych, celem sprawdzenia efektywności klinicznej zaproponowanego rozwiązania w badaniach I i II fazy.

Całkowita wartość projektu o akronimie DISK wyniesie: 23 356 704,41 PLN, z czego spółka otrzyma 12 670 168,43 PLN dofinansowana w ramach POIR.