Dr Aleksandra Stańczak na konferencji Biologia Molekularna Nowotworów w Praktyce Klinicznej

Dr Aleksandra Stańczak, Lider Grupy Badawczej Onkologia, wzięła udział w VII Konferencji: Biologia Molekularna Nowotworów w Praktyce Klinicznej, która odbyła się pod koniec listopada 2017 r. w Warszawie.

W trakcie konferencji przedstawione  zostały najważniejsze założenia projektu:  CELONKO – opracowanie nowoczesnych biomarkerów oraz rozwój innowacyjnego inhibitora kinaz receptora FGFR stosowanego w terapii nowotworów.

Dr Aleksandra Stańczak: Projekt CELONKO realizowany w naszej firmie na stałe wpisał się w debatę polskiego przemysłu oraz naukowców poświęconą rozwoju nowych leków w onkologii. Obecnie zakończyliśmy ważny dla nas etap badań toksykologicznych i przygotowujemy się do rozwoju klinicznego naszego kandydata na lek.
Konferencja odbyła się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

Projekt CELONKO jest finansowany w ramach programu STRATEGMED II.