Dr Aleksandra Stańczak na otwarciu onkologicznego Oddziału Badań Wczesnych Faz w Warszawie

29 czerwca br. w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie otworzono pierwszy w Polsce onkologiczny Oddział Badań Wczesnych Faz. W trakcie sesji naukowej wydarzenia dr Aleksandra Stańczak - lider grupy badawczej Onkologia,  przedstawiła projekt: Celonko - innowacyjna terapia anty-FGFR dla chorych na raka pęcherza moczowego, raka płuca i raka żołądka. Celon Pharma S.A. realizuje ten projekt w konsorcjum naukowym m.in. z Centrum Onkologii-Instytem im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie. Projekt Celonko współfinansowany jest z programu STRATEGMED II. Całkowity koszt projektu CELONKO wynosi 54 717 125 zł, z czego wartość dofinansowania ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wynosi 38 613 623 zł.
(fot: Marek Fijałkowski)

FOT_8481

20170629_150943(0)