Dział Chemii Medycznej

Prowadzimy badania nad innowacyjnymi lekami w czterech obszarach terapeutycznych – cukrzycy, onkologii, chorobach neurodegeneracyjnych i chorobach zapalnych. Mamy zespół świetnie wykształconych, doświadczonych i zaangażowanych naukowców, którzy rozpoczęli swoją karierę w Celon Pharma S.A. z pasji do nauki. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi do modelowania związków małocząsteczkowych in silico możemy w łatwy sposób projektować własne biblioteki potencjalnych kandydatów na nowe leki. Wykorzystanie algorytmów do wieloparametrowej optymalizacji parametrów fizykochemicznych związków pozwala na sprawną selekcję i wybór najbardziej atrakcyjnych związków do syntezy i dalszej optymalizacji strukturalnej. Połączenie wiedzy zgromadzonej z obliczeń, wiedzy rektosyntetycznej oraz szerokiej analizy literaturowo-patentowej przy ścisłej współpraca z Działem Badań Przedklinicznych i Działem Rozwoju Produktów Leczniczych pozwala nam na sprawne prowadzenie projektów i szybki rozwój potencjalnego leku od pomysłu, przez modelowanie in silico, analizę parametrów fizykochemicznych i syntezę chemiczną do badań proof-of-concept.

Wierzymy, że kluczem do sukcesu jest praca zespołowa, otwartość umysłu i pasja.