#EPA2019 – prezentacja projektów naukowo- badawczych oraz generycznego portfolio Spółki na najważniejszym wydarzeniu europejskiej psychiatrii

Przedstawiciele Celon Pharma S.A. wzięli udział w 27th European Congress of Psychiatry, EPA 2019, który odbył się 6-9 kwietnia 2019 r. w Warszawie. Ponad 3500 uczestników z całego świata brało udział w warsztatach, wykładach oraz prezentacjach poświęconych najnowszym doniesieniom w obszarze neuropsychiatrii. Europejskie Stowarzyszenie Psychiatryczne jest największą organizacją skupiającą psychiatrów z całej Europy. Połączone siły działów badawczo-rozwojowego oraz marketingu i sprzedaży produktów leczniczych reprezentowały Spółkę na stoisku w trakcie części wystawienniczej.

Oba naszej projekty innowacyjne w obszarze neuropsychiatrii budziły duże zainteresowanie odwiedzających nasze stoisko w trakcie tegorocznej konferencji, jednakże względu na stopień zaawansowania, program kliniczny esketaminy był tym, o który uczestnicy pytali najczęściej. Obserwujemy bardzo pozytywny odbiór tego projektu, zarówno wśród europejskich jak i polskich specjalistów. - dr Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.