GATE

Rozwój przedkliniczny i kliniczny innowacyjnego agonisty receptora GPR40 w terapii cukrzycy typu II

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0334/17-00 w ramach poddziałania 1.1.1 PO  IR  „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 08. 12. 2017 r.

Cukrzyca jest przewlekłą, ogólnoustrojową metaboliczną chorobą charakteryzującą się stałym podwyższonym stężeniem glukozy we krwi zachodzącym na skutek zaburzeń w wydzielaniu oraz wrażliwości na endogenny hormon - insulinę. Stanowi ona jeden z największych i ciągle narastających problemów współczesnej medycyny (WHO, 2016). Obecnie szacuje się, że średnio 4,9 mln ludzi co roku umiera z powodu cukrzycy i jej powikłań, co stanowi 50% zgonów poniżej 60 roku życia. Brak terapii mogącej trwale modyfikować schorzenie bez indukowania długofalowych skutków ubocznych stawia wyzwanie ośrodkom naukowym jak i firmom farmaceutycznym. Celem niniejszego projektu jest stworzenie leku przeciwcukrzycowego, który dzięki swojej innowacyjności i unikalności będzie pobudzał wydzielanie insuliny bez ryzyka hipoglikemii i charakterystycznych dla konkurencji skutków ubocznych, oraz będzie umożliwiał doustne podanie. Stworzony przez Celon Pharma lek będzie specyficznie aktywował niewykorzystany jak dotąd w terapiach cukrzycowych szlak sygnałowy operujący głównie w komórkach β trzustki. Aktywacja receptora GPR40 przez otrzymany lek będzie zachodziła w komórkach β jedynie w obecności wysokiego stężenia glukozy gdzie bezpośrednio będzie stymulować wydzielanie insuliny podczas i bezpośrednio po posiłku. Ponadto nowo zsyntetyzowana, substancja chemiczna jest znacznie silniejszym agonistą od naturalnych ligandów GPR40 tj. kwasów tłuszczowych a jej unikalna, małocząsteczkowa natury zmniejsza toksyczność, którą cechują się kwasy tłuszczowe. Nowy lek stanowić będzie, zatem poważną konkurencję dla leków dostępnych na rynku i wprowadzi nową alternatywę leczenia dla pacjentów. Projekt będzie przeprowadzony w czterech etapach, których rezultatem będzie lek w postaci finałowej (tabletki lub kapsułki) przebadany w II fazie badań klinicznych potwierdzającej jego efektywność i bezpieczeństwo użycia na pacjentach.
Łączna wartość projektu GATE:
39 328 955,23 PLN
Kwota dofinansowania: 24 783 853,02 PLN