GG Parkiet – o wynikach finansowych spółki i planach na najbliższe miesiące

Publikacja poświęcona wynikom finansowym spółki w I półroczu 2017 r. oraz planom spółki w zakresie rozwoju klinicznego wybranych kandydatów na lek.

Dr Maciej Wieczorek: Na naszych lekach generycznych zanotowaliśmy sprzedaż podobną do tej sprzed roku, co było zgodne z naszymi oczekiwaniami. Na wynik finansowy w pierwszym półroczu miał wpływ brak płatności jednorazowych (milestonów) za podpisane umowy na dystrybucje Salmeksu oraz zaprzestanie wytwarzania kontraktowego leku Asaris na potrzeby Polfarmex S.A. Mamy bardzo ambitny plan rozwoju naszych nowych leków. W tym roku trzy nasze innowacyjne projekty rozpoczną rozwój kliniczny. W najbliższych czterech latach co najmniej 12 projektów wejdzie do rozwoju klinicznego. Pierwsze wyniki  fazy IIA, która daje informacje o efektywności i bezpieczeństwie leku  dla 2-3 leków, powinniśmy mieć w I połowie 2019 r. Wówczas, zgodnie z wcześniej podawanymi informacjami, chcemy podpisać pierwsze umowy partneringowe.

Więcej w GG Parkiet (22.09.2017).