Grupa ds. Badań na Zwięrzętach

Innowacyjny lek, przed wejściem w I fazę badań klinicznych, musi zostać poddany badaniom przedklinicznym na zwierzętach. Badania te mają na celu ocenę właściwości farmakokinetycznych i farmakodynamicznych oraz ocenę bezpieczeństwa i tolerancji potencjalnego leku (badania toksykologiczne). Badania in vivo prowadzimy we współpracy z wieloma jednostkami badawczo-usługowymi w kraju i za granicą, zgodnie z najwyższymi standardami i aktualnymi przepisami prawnymi, po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń Komisji Etycznych ds. Doświadczen na Zwierzętach.