Informacja dotycząca statusu leku Valzek 160mg oraz Valzek 80mg

W związku z informacją dotyczącą statusu leku Valzek z dnia 23.09.2021 r. informujemy że od 30.09.2021 nowo wytworzone serie leku Valzek 80mg i 160mg, w pełni zgodne z aktualnymi specyfikacjami jakościowymi wymaganymi przez regulatorów, zostały udostępnione dostawcom hurtowym i systematycznie będą przez nich dystrybuowane do aptek w całym kraju, a tym samym będą one dostępne dla pacjentów.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z Przedstawicielem Medycznym Celon Pharma S.A. lub o kontakt z następującymi numerami telefonu:

+48 22 751 59 33