Informacja Zarządu Spółki Celon Pharma S.A – Uchylenie decyzji wstrzymującej w obrocie jedną serię leku Salmex (nr serii: 223020018)

Informacja Zarządu Spółki Celon Pharma S.A.

Zarząd Spółki Celon Pharma S.A. informuje, że 10 sierpnia 2018 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny uchylił decyzję nr 4/WS/2018 z dnia 21.06.2018 r. dotyczącą dobrowolnego wstrzymania w obrocie jednej serii leku Salmex, (500 µg + 50 µg), o numerze 223020018.

Wyniki przeprowadzonych badań wstrzymanej serii potwierdziły spełnianie przez nią wszelkich wymagań jakościowych, w tym odpowiednich kryteriów specyfikacji mikrobiologicznej.

Przeprowadzona na wniosek podmiotu odpowiedzialnego procedura miała charakter zapobiegawczy i była standardową, przewidzianą w takich przypadkach przez prawo farmaceutyczne.

Uchylenie ww. decyzji przez GIF umożliwi ponowne dopuszczenie do obrotu tej serii leku.

Informacja Zarządu - pełna treść

Decyzja GIF - pełna treść