Inhibitory FGFR

Receptory dla czynników wzrostu fibroblastów (FGFR) należą do rodziny receptorowych kinaz tyrozynowych, które zaangażowane są w przekazywanie sygnału związane z proliferacją komórek nowotworowych, progresją nowotworów i angiogenezą. Coraz więcej danych wskazuje, że choroby nowotworowe są związane z zaburzonym szlakiem sygnałowym zależnym od FGFR: wynikają z mutacji, amplifikacji, czy nadekspresji genów FGFR. Terapie skierowane przeciwko białkom FGFR stanowią atrakcyjną terapię przeciwnowotworową dla pacjentów z nowotworami zależnymi od szlaku FGFR, w tym nowotworów pęcherza, żołądka, endometrium oraz płuca.