Inhibitory kinaz JAK

Rodzina niereceptorowych kinaz tyrozynowych JAK reguluje transdukcję sygnałów pochodzących od cytokin i ich receptorów, przez aktywację czynników transkrypcyjnych STAT oraz modulację ekspresji genów STAT-zależnych. Nadmierna aktywacja szlaku JAK/STAT została potwierdzone w chorobach o podłożu immunologicznym, gdzie kinazy JAK uczestniczą w wywołaniu i utrzymaniu stanu zapalnego. Rozwój terapii opartej o inhibicję kinaz z rodziny JAK ma zastosowanie wielu obszarach: onkologii poprzez zahamowanie nadmiernego wzrostu i proliferacji komórek (np. inhibitor JAK2 w zespołach mieloproliferacyjnych i białaczkach), w immunologii dzięki regulacji wydzielania cytokin prozapalnych (np. inhibitor JAK1 w przewlekłych chorobach płuc o podłożu zapalnym) oraz w transplantologii ze względu na działanie immunosupresyjne (hamowanie kinazy JAK3). Hamowanie kinaz JAK może więc stanowić terapię w szerokiej gamie wskazań.