Inhibitory MER

Kinaza tyrozynowa MER reguluje wewnątrzkomórkowe szlaki sygnałowe oraz ekspresję genów związanych z przeżyciem i migracją komórek, fagocytozą komórek apoptotycznych, czy reorganizacją cytoszkieletu. MER ulega nadkespresji w wielu nowotworach, zarówno w ostrych białaczkach, jak i w guzach litych. Hamowanie MER może mieć podwójny efekt przeciwnowotworowy: z jednej strony w kombinacji z dotychczasowo stosowanymi terapiami może prowadzić do apoptozy komórek, z drugiej strony może stymulować przeciwnowotworową odpowiedź immunologiczną.