Inhibitory ścieżki degradacji białek

Ścieżka UPS (ang. ubiquitin proteasome system) odpowiada za degradacji białek w komórce. Szlak ten działa nieprawidłowo w wielu komórkach nowotworowych, dlatego inhibitory szlaku mogą być nową terapią stosowaną m.in. w raku jelita grubego, prostaty, płuca, piersi, szpiczaku mnogim, chłoniakach B-komórkowych, AML. Dotychczas opracowane terapie m.in. bortezomib – inhibitor proteasomu, podawane są dożylnie i charakteryzują się znacznymi efektami ubocznymi. Opracowanie bezpiecznego inhibitora ścieżki degradacji białek do podania doustnego, będzie stanowił nową terapię dla pacjentów cierpiących na nowotwory lite, jak i hematologiczne.