Innowacje polskiej farmacji w neuromedycynie ze wsparciem NCBiR

Informacja prasowa
Warszawa, 31 marca 2016 r.

NCBiR wydał pozytywną rekomendację na temat ustanowienia programu sektorowego INNO-NEURO-PHARM, na rzecz wspierania innowacji w polskiej w farmacji, w szczególności w obszarze neuromedycy. Inicjatorami działania są wspólnie: Polska Platforma Innowacyjnej Neuromedycyny i Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.

Celem programu INNO-NEURO-PHARM ma być zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora farmaceutycznego i różnych obszarów neuromedycyny polskiej w perspektywie do 2023 r. Jego intencją jest wsparcie polskich przedsiębiorstw w intensyfikacji prac badawczo-rozwojowych oraz zwiększenie poziomu komercjalizacji wyników badań w obszarze neuromedycyny.

Ustanowienie programu sektorowego było najważniejszym celem powstałej rok temu Polskiej Platformy Innowacyjnej Medycyny InnoNeuroMed. Prof. Leszek Kaczmarek, kierownik Pracowni Neurobiologii Molekularnej w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, koordynator naukowy przedsięwzięcia: To bardzo dobra wiadomość. Wykonaliśmy ogromną pracę, żeby to, co jeszcze rok temu było odważną ideą dziś miało szansę przybrać formę strategicznego dokumentu, który mamy nadzieję, że będzie pełnił kluczową rolę we wzmacnianiu potencjału firm i instytucji zajmujących się neuromedycyną.

Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A, InnoNeuroMed: Wysoka ocena NCBiR zobowiązuje nas dołożenia wszelkich starań, aby program został dopracowany w najmniejszym szczególe, tym bardziej, że postawiliśmy sobie bardzo ambitne cele do realizacji Przed nami obecnie tygodnie intensywnej pracy, żeby dokładnie doprecyzować najważniejsze tezy badawcze i zdefiniować kluczowe cele na najbliższe lata.

Wśród najważniejszych zagadnień, jakie obejmie program INNO-NEURO-PHARM znajdą się obszary związane z możliwością rozszerzenia stosowania już obecnych na rynku leków, opracowania nowych form podania leków, czy rozwoju i zastosowania nowych terapii. Budżet programu przekracza 1 000 000 000 PLN., w tym ok. połowa ma być sfinansowana ze środków publicznych.

Platforma poszerzyła również grono członków. Dołączyły do niej: Interwencyjne Centrum Neuroterapii Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, a także przedsiębiorstwa: Helix Polska oraz IBSS BIOMED S.A. Obecnie inicjatywa skupia 17 członków.

Opisy do załączonych zdjęć:

  1. Spotkanie InnoNeuoMed
  2. Dr Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.
  3. Prof. nadzw. dr hab. med. Piotr Gałecki, Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii, Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  4. Prof. dr hab. Jerzy Samochowiec, Katedra i Klinika Psychiatrii, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
  5. Prof. dr hab. Irena Nalepa, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie

„InnoNeuroMed” jest inicjatywą powstałą w związku z koncepcją budowy Europejskich Platform Technologicznych (EPT). Nowa strategia rozwojowa Unii Europejskiej „Europa 2020” kładzie nacisk na budowę dynamicznej i konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Kluczowym instrumentem realizacji tej strategii jest inicjatywa budowy Europejskich Platform Technologicznych, które mają tworzyć stałe struktury skupiające kluczowych przedstawicieli firm i koncernów działających w ramach danego sektora. Członkowie ETP powołują grupy robocze w ramach których definiują potrzeby badawcze sektora i formułują je w postaci Strategicznych Agend Badawczych (SRA). W ramach pracy ETP przygotowywane są także inne dokumenty określające wizje rozwoju danego sektora w zakresie technologii.

www.innoneuromed.com