Innowacyjne analogi białka FGF1 w terapii cukrzycy typu 2

Czynnik wzrostu fibroblastów 1 (FGF1) jest autokrynnym jak i parakrynnym regulatorem, który odgrywa ważna role w procesach proliferacji. Ostatnie doniesienia potwierdzają jego wpływ na homeostazę glukozy, dlatego też stworzenie analogu tego białka wydaje się być atrakcyjnym celem terapeutycznym. Celon Pharma prowadzi badania mające na celu uzyskania innowacyjnego analogu FGF1, który mógłby stać się przełomową terapią w cukrzycy typu 2.