JAK 2.0.

Wdrożenie do działalności CELON PHARMA S.A. i rozwój CPL409116, innowacyjnego inhibitora kinaz JAK i ROCK jako doustnego leku w terapii idiopatycznego zwłóknienia płuc (JAK2.0)

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0453/20-00 w ramach Działania 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 20.11.2020 r.

Celem projektu jest transfer i modernizacja technologii wytwarzania związku CPL409116 do stref GMP Celon Pharma, wykazanie efektywności związku w badaniach przedklinicznych w IPF (niezbędne do uzyskania zgody na badanie kliniczne w IPF) oraz wykazanie w badaniach klinicznych II fazy efektywności związku w IPF.

Łączna wartość projektu: 36 407 885.00 PLN
Kwota dofinansowania: 18 769 450.25 PLN