JAKSON

Selektywny inhibitor kinaz JAK/ROCK w terapii chorób o podłożu immunologicznym

Kluczowym celem projektu jest stworzenie innowacyjnego, celowanego leku w doustnej terapii chorób o podłożu immunologicznym, który przewyższy aktywnością i bezpieczeństwem dostępne na rynku terapie, a także będzie alternatywą dla pacjentów, u których standardowo stosowane leczenie jest nieskuteczne.

Łączna wartość projektu JAKSON: 32 733 402,67 PLN
Kwota dofinansowania: 21 687 080,32 PLN