Kalendarium inwestora

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku:

  • jednostkowy raport roczny za 2016 rok: 20 kwietnia 2017 r.
  • jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2017 roku: 26 maja 2017 r.
  • jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2017 roku: 20 września 2017 r.
  • jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2017 roku: 15 listopada 2017 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r. oraz za II kwartał 2017 r.