KICHAI

Rozwój przedkliniczny i kliniczny innowacyjnego inhibitora kinazy PI3 delta jako kandydata w terapii chorób o podłożu zapalnym.

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.02.00-00-0085/18-00 w ramach Działania 1.2: „Sektorowe programy B+R”
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 21.03.2019 r.

Celem projektu jest rozwój przedkliniczny oraz ewaluacja kliniczna innowacyjnego inhibitora kinazy PI3 delta (kinaza 3-fosfatydyloinozytolu, ang. phosphatidylinositide 3-kinase). Proponowany inhibitor rozwijany będzie w kierunku wybranego w trakcie rozwoju przedklinicznego wskazania w terapii chorób o podłożu immunologicznym oraz chorób o podłożu zapalnym
Kinaza PI3K należy do rodziny kinaz lipidowych. Izoforma delta jest specyficzna dla komórek układu immunologicznego (Ito K. i wsp. (2007). J Pharmacol Exp Ther). Uważa się, że zablokowanie sygnału amplifikowanego przez PI3K delta może przynieść znaczący efekt immunosupresyjny.

Inhibitor PI3K delta, który powstanie w wyniku prac w projekcie, będzie innowacyjny na skalę rynku polskiego oraz światowego pod względem celu terapeutycznego oraz niskiej toksyczności i obserwowanych efektów ubocznych. Dostępny na rynku inhibitor PI3K delta został opracowany z myślą o chorobach onkologicznych, a jego wysoka toksyczność uniemożliwia zastosowanie go w leczeniu chorób zapalnych. Badania kliniczne nad nowymi inhibitorami PI3K delta również koncentrują się na chorobach onkologicznych. Tylko niektóre związki testowane są pod kątem ich skuteczności w leczeniu chorób zapalnych, a konkretnie syndromu Sjorgena. Żadna z tych terapii, w przeciwieństwie do naszej cząsteczki, nie jest rozwijana w kierunku leczenia łuszczycy, reumatoidalnego zapalenia stawów czy tocznia rumieniowatego układowego. Dlatego opracowanie leku będzie innowacją na skalę światową pod względem celu terapeutycznego.

Łączna wartość projektu KICHAI: 39 824 650,00 PLN
Kwota dofinansowania: 24 516 387,51 PLN