Konferencja „CePT – Platformą rozwoju innowacyjnej medycyny” z udziałem Celon Pharma S.A.

27 lutego b.r. Celon Pharma S.A. wzięła udział w Konferencji „Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii”, która odbyła się w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dr Jerzy Pieczykolan Kierownik Działu Badań Przedklinicznych Centrum Badawczo-Rozwojowego Spółki wygłosił prelekcję pt. „Od probówki do pacjenta – szanse rozwoju przełomowych terapii w Polsce” oraz wziął udział w panelu dyskusyjnym o możliwych działaniach, które przyspieszyłyby rozwój polskiej innowacyjności.

W ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego Celon Pharma S.A. rozwijamy innowacyjne projekty badawcze z kluczowymi polskimi ośrodkami naukowymi. Zdajemy sobie sprawę, że współpraca pomiędzy firmami farmaceutycznymi, instytutami naukowymi, a także wsparcie rządu, są niezbędne dla tworzenia nowatorskich terapii i zaawansowanych leków biotechnologicznych. Podczas konferencji CePT mogliśmy podzielić się własnym doświadczeniem - komentuje dr Jerzy Pieczykolan.

Celem wydarzenia zainicjowanego przez CePT była merytoryczna dyskusja na temat współpracy nauki, biznesu i rządu w obszarze bioinnowacji. Uczestnikami wydarzenia byli przedstawiciele administracji państwowej, środowiska naukowegoi przemysłu.