Koordynator Projektów Biotechnologicznych

 

Rekrutacja na stanowisko Koordynatora Projektów Biotechnologicznych

– Dział Rozwoju Przedklinicznego CELON PHARMA S.A.

 

W związku z realizacją projektów badawczych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, działania 1.1, 1.2 i 4.1 - ogłaszamy rekrutację na stanowisko Koordynatora Projektów Biotechnologicznych w Dziale Rozwoju Przedklinicznego Celon Pharma S.A.

 

W związku z realizacją kolejnych projektów badawczych w obszarze biotechnologii Celon Pharma S.A. poszukuje zmotywowanych naukowców/specjalistów legitymujących się odpowiednim udokumentowanym dorobkiem oraz doświadczeniem w obszarze rozwoju cząsteczek biotechnologicznych (innowacyjnych i i/lub biopodobnych) gotowych do podjęcia pracy w Zespole Działu Rozwoju Przedklinicznego firmy.

 

Główne zadania:

 • planowanie i zarządzanie procesami rozwoju innowacyjnych i biopodobnych cząsteczek biotechnologicznych, współpraca i koordynacja prac multidystyplinarnego zespołu projektowego w tym CRO i CDMO.
 • nawiązywanie współprac i zarządzanie interakcjami z organizacjami typu CMO i CRO.
 • przygotowanie i prowadzenie procedur Scientific Advise oraz pakietów dokumentacji IMPD i BB.
 • planowanie, organizacja i identyfikacja w uzgodnieniu ze zwierzchnikiem zasobów niezbędnych do realizacji koordynowanych projektów.
 • koordynacja i nadzór nad projektami badawczo-rozwojowymi, za które jest odpowiedzialny, zarówno w obrębie firmy, instytucji, jak i we współpracy z zewnętrznymi firmami / instytucjami. W tym ostatnim przypadku współpraca z kierownikiem projektu wyznaczonym przez inną firmę lub instytucję.
 • identyfikacja mocnych i słabych stron projektu, ustalanie zakresów odchyleń, prowadzenie analiz ryzyka i proponowanie działań naprawczych.
 • koordynacja i nadzór nad zespołami przypisanymi do projektu, zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi.
 • projektowanie i nadzorowanie badań oceny aktywności bioterapeutyków.
 • projektowanie i prowadzenie eksperymentów w celu oceny efektywności bioterapeutyków.
 • regularna prezentacja wyników projektów na spotkaniach zespołu projektowego.
 • analiza, interpretacja, podsumowanie i raportowanie danych eksperymentalnych.
 • opracowywanie koncepcyjne pomysłów badawczych.
 • przygotowanie analiz, monografii na potrzeby analiz wewnętrznych.
 • przygotowanie pakietów danych do publikacji naukowych oraz aplikacji patentowych.
 • przygotowanie aplikacji grantowych w ramach programów krajowych oraz międzynarodowych.
 • współpraca z instytucjami finansującymi projekty.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, mile widziany stopień naukowy doktora w obszarze: biologii, biotechnologii, farmacji lub pokrewnym.
 • dogłębna znajomość wymogów prawnych (bezpieczeństwo / skuteczność i produkcja) leków biologicznych i leków biopodobnych.
 • doświadczenie w projektowaniu i przygotowywaniu pakietów dokumentacji IMPD, BB, IND, CTA dla leków biologicznych i biopodobnych - EMA lub FDA.
 • doświadczenie w opracowywaniu/badaniu przedklinicznym kandydatów na leki biologicznych i biopodobnych.
 • doświadczenie w przeglądaniu, opracowywaniu i prezentowaniu nieklinicznych danych dotyczących skuteczności / bezpieczeństwa, a także procesów produkcji przemysłowej białek (up-stream i down-stream) i charakteryzacji.
 • doświadczenie w projektowaniu, wykonywaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z rozwojem bioterapeutyków, w tym w przypadku zastosowania technik takich jak: SPR, thermal shift, ekspresja białek, oczyszczanie białek, klonowanie molekularne, projektowanie i rozwój rekombinowanych białek, metody / testy przesiewowe skuteczności / aktywności.
 • udokumentowane doświadczenie i osiągnięcia w dziedzinie rozwoju białek.
 • dogłębna wiedza na temat procesów odkrywania kandydatów na leki biologiczne i leki biopodobne wraz z solidną wiedzą z zakresu biochemii białek i biotechnologii farmaceutycznej.
 • znajomość wysokowydajnych testów przesiewowych dla leków biologicznych.
 • doświadczenie w branży farmaceutycznej jest jednym z kluczowych warunków.
 • umiejętność i gotowość do pozyskiwania grantów i finansowania na prowadzone badania.
 • doświadczenie w prowadzenia i rozliczaniu projektów grantowych.
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem badawczym.
 • doświadczenie we współpracy z jednostkami akademickimi i komercyjnymi w kraju i za granicą,
 • praktyczna znajomość technik badawczych w obszarze drug discovery.
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym w mowie i piśmie, znajomość innych języków będzie atutem.

 

Oferujemy:

 • udział w realizacji projektów badawczych dotyczących innowacyjnych i biopodobnych leków biotechnologicznych.
 • udział w projektach obejmujących wszystkie fazy badań przedklinicznych, których celem jest rozwój i wprowadzenie nowych leków biotechnologicznych.
 • pracę w młodym i dynamicznym, interdyscyplinarnym zespole badawczym.
 • współpracę z renomowanymi jednostki badawczymi w Polsce i na świecie.
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
 • stabilne środowisko pracy.
 • praca w jednym z największych Centrów Badawczych w Polsce.
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych.

 

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać drogą elektroniczną w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres: [email protected]. Prosimy o zamieszczenie w tytule maila nazwy stanowiska Koordynator Projektów Biotechnologicznych.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”