Raport bieżący nr 20/2017 K – Powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Celon Pharma S.A.

Raport bieżący: nr 20 / 2017 K
Data sporządzenia: 2017-07-24, godzina 15:50.
Skrócona nazwa emitenta: Celon Pharma S.A.

Temat; Korekta raportu bieżącego nr 20/2017 - Powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Celon Pharma S.A.
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:
Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w wyniku omyłki nie dołączył załącznika do raportu bieżącego nr 20/2017. Spółka niniejszym przekazuje w załączeniu powiadomienie otrzymane od Członka Zarządu - Pani Iwony Giedronowicz o transakcji dotyczącej akcji Spółki.

NotyfikacjaIG