Laboratorium ADMET

Zadaniem zespołu ADMET jest wspieranie Działu Chemii Medycznej na każdym etapie prowadzenia projektów w zakresie oznaczeń analitycznych, badań fizyko-chemicznych, szacowanie i oceny parametrów ADMET.
Skrót ADMET jest powszechnie stosowanym w chemii medycznej i farmakologii akronimem odnoszącym się do absorpcji, dystrybucji, metabolizmu, wydzielania i toksyczności (ang. Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion and Toxicity) dla nowych substancji o działaniu farmakologicznym. Parametry te, w połączeniu z efektywnością działania, są krytyczne z punktu widzenia tego czy nowa cząsteczka chemiczna stać się może kandydatem klinicznym, a w konsekwencji produktem komercyjnym. Zespół ADMET zajmuje się analizami mającymi określić profil fizykochemiczny, metabolizm czy przenikalność związków przez błony komórkowe, jak również innych właściwości związków kluczowych z punktu widzenia farmakokinetyki. W celu wyznaczenia parametrów ADMET stosujemy różnego rodzaju techniki analityczne oparte w głównej mierze na metodach chromatograficznych w połączeniu z detekcją UV-Vis oraz spektrometrią mas, a także innych metodach spektroskopowych (NMR, IR, UV-Vis). Ponadto prace analityczne wspomagane są różnymi technikami bio- i chemoinformatycznymi, pomocnymi w szacowaniu i ocenie parametrów ADMET.