Małymi krokami w stronę realizacji Agendy 2030 – celów zrównoważonego rozwoju

Celon Pharma S.A otrzymała certyfikat „RafCycleTM" od firmy UPM Raflatac. Dzięki usłudze recyklingu odpadów etykietowych, wprowadziliśmy cyrkularność zasobów. Po etykietowaniu naszych produktów, ich podkłady zostają przetworzone na surowiec wykorzystywany do dalszej produkcji.

To rozwiązanie pozwala nam zmniejszyć ślad węglowy zarówno w zakresie poszczególnych produktów, jak i firmy, a tym samym ograniczyć jej wpływ na zmiany klimatyczne.