Międzynarodowy kongres CEBC z udziałem Celon Pharma

18 czerwca b.r. Celon Pharma S.A. wzięła udział w 2nd Central European Biomedical Congress, który odbył się w Krakowie. Przewodnim tematem tegorocznej edycji CEBC był rozwój nowych strategii badawczych w medycynie spersonalizowanej.

Dr Aleksandra Stańczak - lider grupy badawczej Onkologia Celon Pharma wygłosiła wykład pt. Knowledge-based design of a novel selective pan-FGFR kinase inhibitor.

Zaprezentowaliśmy projekt CELONKO, a wraz nim nasze nowatorskie podejście związane z rozwojem terapii spersonalizowanej opartej na selektywnym inhibitorze kinaz FGFR - komentuje dr Aleksandra Stańczak, lider grupy badawczej ONKOLOGIA.

Wydarzenie było dla nas okazją do zaprezentowania wyników badań przedklinicznych w międzynarodowym gronie specjalistów, lekarzy i studentów z dziedziny farmacji, biologii i biotechnologii. Pokazaliśmy, że również w Polsce prowadzone są badania na najwyższym poziomie, a projekt CELONKO jest tego dobrym przykładem – komentuje dr Jerzy Pieczykolan, Kierownik Działu Badań Przedklinicznych Centrum Badawczo-Rozwojowego Celon Pharma S.A.

Projekt CELONKO jest dofinansowany z funduszy NCBiR i realizowany przez Celon Pharma w konsorcjum naukowo-biznesowym z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie, Centrum Onkologii-Instytutem im. M. Skłodowskiej-Curie oraz Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

Organizatorami kongresu CEBC były: Instytut Farmakologii PAN (Kraków) oraz Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli  J.M. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Wojciech Nowak oraz Prezes Polskiej Akademii Nauk Prof. dr hab. Jerzy Duszyński.