Mikrobiolog

Zakres obowiązków:
• Wykonywanie analiz mikrobiologicznych produktów farmaceutycznych, surowców oraz wody;
• Wykonywanie badań z zakresu mikrobiologicznego monitorowania środowiska wytwarzania;
• Weryfikacja metod mikrobiologicznych;
• Opracowywanie nowych oraz aktualizacja istniejących procedur i instrukcji w zakresie działalności laboratorium;
• Prowadzenie analizy trendów dla mikrobiologicznych parametrów kontroli pomieszczeń produkcyjnych oraz laboratoryjnych;
• Kontrola właściwości fizykochemicznych i mikrobiologicznych podłoży;
• Prowadzenie kolekcji szczepów wzorcowych i szczepów in house;
• Czyszczenie urządzeń i pomieszczeń laboratoryjnych;
• Inicjowanie i nadzorowanie działań zapobiegawczych i korygujących w celu zachowania warunków mikrobiologicznych środowiska właściwych dla danych klas czystości.
Wymagane kwalifikacje:
• Wykształcenie wyższe biologiczne lub pokrewne;
• Minimum 1 rok doświadczenia w laboratorium mikrobiologicznym (mile widziane w branży farmaceutycznej);
• Dobra znajomość pakietu MS Office;
• Prawo jazdy kat. B;
• Preferowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie średniozaawansowanym;
• Staranność, dokładność, samodzielność;
• Zaangażowanie w powierzoną pracę;
• Umiejętność pracy w zespole.
Oferujemy:
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
• Miejsce pracy Kazuń Nowy;
• Dodatkowe benefity m. in. prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie do karty MultiSport, wyżywienia;
• Pracę od poniedziałku do piątku oraz dyżury w weekendy i święta.
Aplikacje zawierające CV ze zdjęciem i list motywacyjny wraz z podaniem nazwy stanowiska w tytule wiadomości, prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres [email protected].

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)".