Młodszy Naukowiec

W związku z realizacją projektów badawczych wspieranych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, działania 1.1 i 4.1 - ogłaszamy rekrutację na stanowisko NAUKOWCA w zespole badawczym Działu Rozwoju Przedklinicznego R&D Celon Pharma S.A..

Wymagania:
- wymagane minimalnie wykształcenie wyższe - mile widziany doktorat - w obszarze: biologii, biotechnologii, farmacji lub pokrewnym oraz udokumentowany dorobek naukowy z dziedziny,
- minimum 2 letnie doświadczenie w pracy badawczej (np. realizacja pracy doktorskiej lub praca na pozycji naukowca\specjalisty na uczelni w instytucie lub firmie),
- doświadczenie w obszarze badań metabolicznych lub sygnalizacji komórkowej związanej z szeroko rozumianym metabolizmem,
- doświadczenie w pracy z białkami rekombinowanymi, znajomość technik z zakresu proteomiki,
- znajomość programów bioinformatycznych używanych do pracy z sekwencjami białek i kwasów nukleinowych,
- doskonała znajomość technik biologii molekularnej z zakresu: rekombinacji DNA, oczyszczania i analizy białek, technik SPR, HPLC, FPLC, CD, ELISA,
- biegłość w stosowaniu technik biologii molekularnej takich jak: hodowla linii komórkowych, hodowla adipocytów i fibroblastów, hodowla linii pierwotnych, badania funkcjonalne na liniach komórkowych,
- doświadczenie w praktycznym stosowaniu technik biologii molekularnej specyficznych dla badań procesów metabolicznych na poziomie komórek i tkanek,
- znajomość technik cytometrii, immunoprecypitacji, Western Blot, elektroforezy,
- znajomość i doświadczenie w obszarze technik transfekcji linii komórkowych,
- znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym w mowie i piśmie, inne języki mile widziane,
- wiedza dotycząca procesów drug discovery i development będzie dodatkowym atutem,

Oczekiwania:
- umiejętność pracy w multidystyplinarnym zespole badawczym,
- rzetelność, skrupulatność i samodzielność w pracy badawczej,
- entuzjazm otwartość, ciekowość naukowa,

Oferujemy:
- udział w realizacji innowacyjnych projektów badawczych, których celem jest rozwój i wprowadzenie nowych leków,
- pracę w młodym i dynamicznym, interdyscyplinarnym zespole badawczym,
- współpracę z renomowanymi jednostki badawczymi w Polsce i na świecie,
- możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
- stabilne środowisko pracy,
- pakiet świadczeń dodatkowych.

Aplikacje zawierające list motywacyjny oraz CV prosimy przesyłać drogą elektroniczną w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres: [email protected]. Prosimy o zamieszczenie nazwy stanowiska Naukowiec Metabolizm R&D w tytule maila.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”