Naukowiec (CNS)

W związku z realizacją projektów badawczych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, działania 1.1, 1.2 i 4.1 - ogłaszamy rekrutację na stanowisko NAUKOWCA w zespole badawczym Działu Badań Przedklinicznych Celon Pharma S.A.

Główne zadania:

 • planowanie, wykonywanie i analiza doświadczeń związanych z rozwojem kandydatów na innowacyjne leki dla chorób o podłożu neuropsychiatrycznym,
 • wykonywanie i analiza badań przesiewowych metodami biofizycznymi wliczając w to metody oparte na termoforezie i powierzchniowym rezonansie magnetycznym oraz testami biochemicznymi i enzymatycznymi,
 • przeprowadzanie i analiza eksperymentów wykonanych technikami biologii molekularnej i komórkowej,
 • Implementacja nowych technik badawczych w zakresie wykonywanych projektów.

Wymagania:

 • wymagane wykształcenie wyższe w obszarze: biologii, biotechnologii, farmacji lub pokrewnym oraz udokumentowany dorobek naukowy z dziedziny, mile widziany stopień naukowy doktora,
 • minimum 4-letnie doświadczenie w samodzielnej pracy badawczej (np. realizacja pracy doktorskiej lub praca na pozycji naukowca/specjalisty w jednostkach akademickich lub w sektorze farmaceutycznym),
 • wiedza z zakresy neurobiologii, psychiatrii molekularnej, patofizjologii chorób związanych z układem nerwowym oraz udział w projektach badawczych związanych z tymi dziedzinami,
 • znajomość i biegłość w stosowaniu technik biofizycznych (np. termoforeza, powierzchniowy rezonans magnetyczny), biologii molekularnej (analizy Western Blot, analizy ekspresji genów metodą qPCR, hodowle linii komórkowych, hodowle neuronalnych linii pierwotnych, testy enzymatyczne i biochemiczne, uzyskiwanie materiału z tkanek odzwierzęcych). Znajomość technik związanych z klonowaniem oraz ekspresją białek będzie dodatkowym atutem,
 • wiedza dotycząca procesów drug discovery i development, tworzenia i walidacji testów przesiewowych, pracy z komórkami iPS będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym w mowie i piśmie.

Oferujemy:

 • udział w realizacji projektów badawczych dotyczących innowacyjnych leków dla chorób o podłożu neuropsychiatrycznym,
 • udział w projektach obejmujących wszystkie fazy badań przedklinicznych, których celem jest rozwój i wprowadzenie nowych leków na rynek,
 • pracę w młodym, dynamicznym i interdyscyplinarnym zespole badawczym,
 • współpracę z renomowanymi jednostki badawczymi w Polsce i na świecie,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • stabilne środowisko pracy,
 • pakiet świadczeń dodatkowych.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać drogą elektroniczną w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres: [email protected]. Prosimy o zamieszczenie w tytule maila nazwy stanowiska Naukowiec CNS.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”