Naukowiec – Toksykologia/ADMET

Naukowiec - Toksykologia/ADMET  

W związku z realizacją projektów badawczych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, działania 1.1, 1.2 i 4.1 - ogłaszamy rekrutację na stanowisko MŁODSZEGO NAUKOWCA/NAUKOWCA w zespole Działu Badań Przedklinicznych Celon Pharma S.A. (Łomianki)

Oczekiwania co do kandydata:

 • wymagane wykształcenie wyższe w obszarze: toksykologii, farmakologii, medycyny, farmacji, biologii, biotechnologii lub pokrewnym oraz udokumentowany dorobek naukowy z dziedziny, mile widziany stopień naukowy doktora
 • wymagane minimum 3-letnie doświadczenie w samodzielnej pracy badawczej (np. realizacja pracy doktorskiej lub praca na pozycji naukowca/specjalisty w jednostkach akademickich lub w sektorze farmaceutycznym)
 • znajomość wytycznych – guidelines EMA i FDA, dotyczących procesów toksykologicznych – tzw. pakietu badań IND enabling
 •  znajomość podstawowych wytycznych dotyczących rozwoju przedklinicznego leków - znajomość procesu rozwoju leków i związanych z nim zagadnień zgodnie z definicjami EMA i FDA
 • znajomość praktyczna testów panelu ADMET oraz związanych z nim metodyk badawczych w tym: HPLC, MS/MS, hodowli komórkowych, testów z użyciem cytochromów – zgodnie z wytycznymi EMA/FDA -  te umiejętności będą dodatkowym atutem
 • wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie profesjonalnym w mowie i piśmie, inne języki mile widziane
 • silne zdolności organizacyjne
 • doskonale zdolności komunikacyjne
 • umiejętność przygotowywania dokumentacji z obszaru badań przedklinicznych – zapytania do CRO, raporty, podsumowania, prezentacje
 • umiejętność projektowania oraz oceny przedklinicznych pakietów bezpieczeństwa w celu wsparcia programów z zakresu rozwoju klinicznego, w tym zintegrowanej oceny ryzyka toksyczności i danych farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa zgodnie z aktualnymi wytycznymi (ICH, EMA, FDA).
 • umiejętność projektowania oraz zarządzania badaniami przedklinicznymi (GLP i non-GLP) w celu przedłożenia ich odpowiednim organom regulującym, zwłaszcza dotyczących: IND enabling toxicology studies.
 • umiejętność aktywnej współpracy z instytucjami w Polsce, jak również zagranicznymi CRO (Contract Research Organization) w zakresie zleconych badań.
 • umiejętność samodzielnej pracy oraz współpracy z wielodyscyplinarnymi grupami badawczymi w konfiguracji docelowej i zespołowej
 • udział w procesach toksykologicznych dla innowacyjnych cząsteczek będzie dodatkowym atutem
 • doświadczenie w pracy w firmie farmaceutycznej będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • udział w realizacji innowacyjnych projektów badawczych dotyczących innowacyjnych leków
 • udział w projektach obejmujących fazę badań przedklinicznych, których celem jest rozwój nowych leków

Ponadto oferujemy:

 • pracę w młodym i dynamicznym, interdyscyplinarnym zespole badawczym
 • współpracę z renomowanymi jednostkami badawczymi w Polsce i na świecie
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • stabilne środowisko pracy
 • pakiet świadczeń dodatkowych.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać drogą elektroniczną w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres: [email protected]. Prosimy o zamieszczenie w tytule maila nazwy stanowiska Naukowiec- Toksykologia/ADMET

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)