Naukowiec w Zespole Biotechnologicznym

W związku z realizacją projektów badawczych wspieranych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, działania 1.1 i 4.1 - ogłaszamy rekrutację na stanowisko NAUKOWCA w zespole badawczym Działu Rozwoju Przedklinicznego R&D Celon Pharma S.A.

Wymagania:

 • wymagane minimalnie wykształcenie wyższe - mile widziany doktorat - w obszarze: biologii, biotechnologii, farmacji lub pokrewnym oraz udokumentowany dorobek naukowy z dziedziny,
 • minimum 4 letnie doświadczenie w samodzielnej pracy badawczej (np. realizacja pracy doktorskiej lub praca na pozycji naukowca\specjalisty na uczelni w instytucie lub firmie),
 • doświadczenie w samodzielnej realizacji i rozliczaniu, projektów badawczych – np.: grantów naukowych,
 • doświadczenie w obszarze badań sygnalizacji komórkowej,
 • doświadczenie w pracy z białkami rekombinowanymi, znajomość technik z zakresu proteomiki: techniki odziaływań międzycząsteczkowych, CD, IEF, 2D, WB, HPLC, FPLC, ELISA,
 • znajomość programów bioinformatycznych używanych do pracy z sekwencjami białek i kwasów nukleinowych,
 • doskonała znajomość technik biologii molekularnej z zakresu: rekombinacji DNA, oczyszczania i analizy białek,
 • doświadczenie w pracy z prokariotycznymi i eukariotycznymi systemami ekspresyjnymi,
 • biegłość w stosowaniu technik biologii molekularnej takich jak: hodowla linii komórkowych, hodowla adipocytów i fibroblastów, hodowla linii pierwotnych, badania funkcjonalne na liniach komórkowych,
 • znajomość technik cytometrii, immunoprecypitacji,  elektroforezy,
 • znajomość i doświadczenie w obszarze technik transfekcji linii komórkowych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym w mowie i piśmie, inne języki  mile widziane,
 • wiedza dotycząca procesów drug discovery i development będzie dodatkowym atutem.

Oczekiwania:

 • umiejętność pracy w multidystyplinarnym zespole badawczym,
 • rzetelność, skrupulatność i samodzielność w pracy badawczej,
 • entuzjazm otwartość, ciekowość naukowa.

Oferujemy:

 • udział w realizacji innowacyjnych projektów badawczych których celem jest rozwój i wprowadzenie nowych leków,
 • pracę w młodym i dynamicznym, interdyscyplinarnym zespole badawczym,
 • współpracę z renomowanymi jednostki badawczymi w Polsce i na świecie,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • stabilne środowisko pracy,
 • pakiet świadczeń dodatkowych.

Aplikacje zawierające list motywacyjny oraz CV prosimy przesyłać drogą elektroniczną w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres: [email protected]. Prosimy o zamieszczenie nazwy stanowiska Naukowiec  -  Biotechnologia R&D w tytule maila.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”