NoteSzHD

Nowa terapia zaburzeń psychotycznych oraz w chorobie Huntingtona ze szczególnym uwzględnieniem deficytów poznawczych

– Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości 26 730 836 zł, w ramach programu STRATEGMED.

Projekt prowadzony jest przez Celon Pharma we współpracy z pięcioma partnerami naukowymi Instytutem Biologii Doświadczalnej PAN, Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Instytutem Farmakologii PAN oraz Uniwersytetem Medycznym w Łodzi oraz Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu. Spółka Celon Pharma jest odpowiedzialna za kluczowe działania związane z rozwojem leku. Do zadań pozostałych członków konsorcjum należy eksploracja mechanizmów działania inhibitorów fosfodiesterazy 10A (PDE10A).

Prace nad innowacyjnymi inhibitorami PDE10A Celon Pharma prowadzi już od 2013. Dodatkowe wsparcie i zainteresowanie ze strony środowiska naukowego to szansa na przyspieszenie tempa prac nad lekiem stosowanym przy zaburzeniach psychotycznych i chorobie Huntingtona oraz udostępnienie tej terapii pacjentom.

Łączna wartość projektu STRATEGMED: 40 279 820 zł.