Nowa postać S-ketaminy w leczeniu depresji

Depresja należy do najbardziej rozpowszechnionych zaburzeń psychicznych na świecie a jednym z największych wyzwań w jej leczeniu są tzw. depresje lekooporne. W ostatnich latach wykazano, że ketamina, znany lek analgetyczny i anestetyczny wykazuje również silne działanie antydepresyjne. Rozwiązaniem opracowywanym w laboratoriach Celon Pharma jest innowacyjna pozażylna droga podania enancjomeru związku czynnego – S-ketaminy. Tego typu rozwiązanie pozwoli na szersze stosowanie terapii u osób z depresją i choroba dwubiegunową oraz poprawi komfort ich życia.