Nowy spektrometr masowy

Laboratorium Chemii Medycznej zostało wyposażony w spektrometr masowy współpracujący z ekstraktorem związków chemicznych z żeli krzemionkowych. Nowy zestaw umożliwi szybką identyfikację produktów reakcji bezpośrednio po ich rozdziale metodą chromatografii cienkowarstwowej.