Nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

Produkt Nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
Aromek 10607
Donepex 5mg 10559
Donepex 10mg 10560
Ketrel 25 mg 11979
Ketrel 100 mg 11980
Ketrel 200mg 11981
Valzek 80 mg 15182
Valzek 160 mg 15183
Cilapril 0,5mg 17309
Cilapril 1mg 17308
Cilparil 2,5mg 17310
Cilapril 5 mg 17307
Lazivir 17420
Candela 100 mg 17284
Candela 200 mg 17285
Candela 400 mg 17286