Oferta publiczna i harmonogram

Kapitał Spółki Celon Pharma S.A. dzieli się na 30.000.000 akcji. Na podstawie Prospektu Spółka zamierza przeprowadzić publiczną ofertą 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 15.000.000 akcji serii A2, do 15.000.000 akcji serii B oraz nie więcej niż 15.000.000 Praw do Akcji Serii B.

Harmonogram oferty wygląda następująco:

  • 13-19 września, do godz. 23:59 -  Zapisy dla Inwestorów Indywidualnych
  • 13-20 września, do godz. 15:00 – Budowa Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
  • 20 września – Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej ceny oraz liczby oferowanych akcji
  • 21-23 września – Zapisy w transzy dla Inwestorów Instytucjonalnych
  • 27 września – Przydział akcji w Transzy Instytucjonalnej oraz planowany przydział akcji
    w Transzy Detalicznej  za pośrednictwem systemu GPW
  • około 14 października – Pierwszy dzień notowań PDA na GPW