Oświadczenie dotyczące zapytania ofertowego nr 19/2018/G/CELONKO

oświadczenie