Oświadczenie o nienaruszaniu praw patentowych przez lek Salmex

Oświadczenie o nienaruszaniu praw patentowych przez lek Salmex. [Oświadczenie Celon Pharma.pdf]