Prezes zarządu Celon Pharma S.A. wziął udział w programie „Inn tygodnia”, podsumowującym najważniejsze wydarzenia w innowacyjności.

Dr. Maciej Wieczorek, prezes zarządu Celon Pharma S.A., w związku z oficjalną inauguracją projektu NoteSzHD – rozwoju nowej, innowacyjnej terapii w leczeniu chorób psychotycznych, która odbyła się 8 maja 2015 roku, został zaproszony do udziału w programie "Inn tygodnia", podsumowującym najważniejsze wydarzenia w innowacyjności. Rozmowę na temat prowadzonych przez firmę projektów R&D przeprowadził redaktor Tomasz Machała.

„Nasze projekty dzielimy na dwie grupy: projekty, które nazywamy „generykami plus”, są to niezwykłe leki generyczne, a więc odpowiedniki leków, które utraciły patenty, ale leki które są zmodyfikowane, dzięki którym możemy uzyskać pewną przewagę konkurencyjną, jednak wciąż wykorzystujące znane już stosowane w lecznictwie substancje aktywne. Wśród naszych „generyków plus” są leki stosowane wziewnie, leki inhalacyjne. Czujemy się specjalistami w skali świata w rozwoju takich leków. Drugą grupą preparatów, które intensywnie rozwijamy są leki zupełnie innowacyjne, w których odkrywamy nowe mechanizmy działania , bądź zupełnie nowe, dotychczas niestosowane substancje aktywne. Dzisiaj mniej więcej 50 % budżetu przeznaczonego na badania w kierunku udoskonalenia leków aktualnych – generycznych, a 50% na badania leków zupełnie innowacyjnych” – powiedział dr Maciej Wieczorek, prezes zarządu Celon Pharma S.A.