Program Rozwoju Przedsiębiorstw – Spotkanie w Ministerstwie Gospodarki

W dniu 13 marca 2013 roku w Ministerstwie Gospodarki odbyło się spotkanie z przedstawicielami polskiego sektora farmaceutycznego, na którym przedstawiono projekt Programu Rozwoju Przedsiębiorstw. Program reguluje m.in. sposób rozdziału funduszy unijnych na lata 2014-2020, a jednym z jego podstawowych celów jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poprzez zwielokrotnienie nakładów finansowych na prace badawczo-rozwojowe. Ze strony Celon Pharma S.A. udział w dyskusji nad projektem Programu wzięła dr Monika Lamparska-Przybysz, Kierownik Laboratorium Badań Przedklinicznych Innowacyjnych Leków Celon Pharma S.A..