Przekształcenie spółki

Z dniem 25.10.2012 roku Celon Pharma Sp. z o. o. została przekształcona w spółkę akcyjną.

Wszelkie dane rejestrowe pozostały bez zmian.