Publikacje

 • Differences in gene expression and alterations in cell cycle of acute myeloid leukemia cell lines after treatment with JAK inhibitors Pawel Gunerka;  Barbara Dymek; Aleksandra Stanczak; Anna Bujak; Paulina Grygielewicz; Pawel Turowski; Karolina Dzwonek; Monika Lamparska-Przybysz; Tadeusz Pietrucha; Maciej Wieczorek, European Journal of Pharmacology Volume 765, 15 October 2015, Pages 188–197         doi:10.1016/j.ejphar.2015.08.037
 • Discovery of TRAF-2 and NCK-interacting kinase (TNIK) inhibitors by ligand-based virtual screening methods. Anna Bujak, Filip Stefaniak, Daria Zdzalik, Paulina Grygielewicz, Barbara Dymek, Marcin Zagozda, Pawel Gunerka, Monika Lamparska-Przybysz, Krzysztof Dubiel, Maciej Wieczorek, Karolina Dzwonek Med.Chem.Commun. 2015, 6,1564–1572   Accepted 24th June 2015   DOI: 10.1039/c5md00090d
 • Cell-based assay for low- and high-scale screening of the Wnt/b-catenin signaling modulators Mazur M, Bujak A, Matloka M, Janowska S, Gunerka P, Bojarski L, Stanczak A, Kerman A, Bednarek A, Lamparska-Przybysz M, Wieczorek M. Anal Biochem. 2015 Apr 15;475:56-67. doi: 10.1016 / j.ab.2015.01.016.
 • Epithelial-mesenchymal transition confers resistance to selective FGFR inhibitors in SNU-16 gastric cancer cells, Grygielewicz P1, Dymek B, Bujak A, Gunerka P, Stanczak A, Lamparska-Przybysz M, Wieczorek M, Dzwonek K, Zdzalik D, Gastric Cancer 2014 Nov 19
 • Wnt/β-catenin pathway as a potential prognostic and predictive marker in patients with advanced ovarian cancer., Bodnar L, Stanczak A, Cierniak S, Smoter M, Cichowicz M, Kozlowski W, Szczylik C, Wieczorek M, Lamparska-Przybysz M. J, Ovarian Res. 2014 Feb 6;7:16.
 • Leki z komputera, Stefaniak F, Zdżalik D, Dymek B, Przemysł Farmaceutyczny 1/2014
 • Activating mutations in ALK kinase domain confer resistance to structurally unrelated ALK inhibitors in NPM-ALK-positive anaplastic large-cell lymphoma., Zdzalik D, Dymek B, Grygielewicz P, Gunerka P, Bujak A, Lamparska-Przybysz M, Wieczorek M, Dzwonek K., J Cancer Res Clin Oncol. 2014 Apr;140(4):589-98
 • Analiza porównawcza oporu wewnętrznego inhalatorów produktu generycznego Salmex™ i produktu referencyjnego Seretide™, Pączkowska E, Stępień-Baran A, Wieczorek M, Praktyka Lekarska 2013; 8 (98): 18-20
 • Trafić prosto do celu, Lamparska-Przybysz M, Dzwonek K, Bojarski L, Przemysł Farmaceutyczny 5/2012
 • Prognostic significance of Wnt-1, ß-catenin and E-cadherin expression in advanced colorectal carcinoma,Stanczak A, Stec R, Bodnar L, Olszewski W, Cichowicz M, Kozlowski W, Szczylik C, Pietrucha T, Wieczorek M, Lamparska-Przybysz M, Pathol Oncol Res. 2011 Dec;17(4):955-63.
 • Przed pierwszym podaniem leku u człowieka - wytyczne i regulacje prawne w zakresie badań przedklinicznych, Monika Lamparska-Przybysz, Przemysł Farmaceutyczny nr 6/2011
 • In vitro findings of alterations in intracellular calcium homeostasis in schizophrenia, Bojarski L, Debowska K, Wojda U., Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2010 Dec 1;34(8):1367-74.
 • Silencing of Wnt-1 by siRNA induces apoptosis of MCF-7 human breast cancer cells,Wieczorek M, Paczkowska A, Guzenda P, Majorek M, Bednarek AK, Lamparska-Przybysz M. . Cancer Biol Ther. 2008 Feb;7(2):268-74.
 • Rola szlaku Wnt/ß-katenina w molekularnym mechanizmie procesów nowotworowych, Monika Lamparska-Przybysz, Maciej Wieczorek, Maria Majorek, Piotr Guzenda, Współczesna Onkologia 2006; 10: 497-501 [article in Polish]
 • Technologia siRNA - szansa na przełom w leczeniu nowotworów, Monika Lamparska-Przybysz, Przemysł farmaceutyczny 2/2006 [article in Polish]
 • Molekularny mechanizm działania siRNA, Monika Lamparska-Przybysz, Piotr Guzenda. Praktyka lekarska 2006; 11(24) [article in Polish]
 • Krótkie interferujące RNA w onkologii, Maria Majorek, Piotr Guzenda, Monika Lamparska-Przybysz, Maciej Wieczorek, Współczesna Onkologia 2006; 8(10): 367-372 [article in Polish]
 • siRNA jako narzędzie terapeutyczne, Monika Lamparska-Przybysz, Piotr Guzenda, Praktyka lekarska 2006; 10(23) [article in Polish]
 • Polski lek na chorobę Alzheimera, Monika Lamparska-Przybysz, Praktyka lekarska 2006; 9(22) [article in Polish]
 • Komórki macierzyste w terapii, Monika Lamparska-Przybysz, Praktyka lekarska 2006; 8(21) [article in Polish]
 • Przełom w walce z alergią?, Monika Lamparska-Przybysz, Praktyka lekarska 2006; 7(20) [article in Polish]
 • Nowoczesne techniki dostarczania leków do komórek nowotworowych, Monika Lamparska-Przybysz, Praktyka lekarska 2006; 6(19) [article in Polish]
 • Diagnostyka nieprawidłowości chromosomalnych technika FISH, Monika Lamparska-Przybysz, Praktyka lekarska 2006; 5(8) [article in Polish]
 • Czas technologii w leczeniu chorób nowotworowych, Monika Lamparska-Przybysz, Praktyka lekarska 2006; 4(17) [article in Polish]
 • Mikromacierze-narzędzie w diagnostyce i badaniu molekularnych mechanizmów powstawania nowotworów, Monika Lamparska-Przybysz, Praktyka lekarska 2006; 3(16) [article in Polish]
 • Zastosowanie przeciwciał monoklonalnych w terapii, Monika Lamparska-Przybysz, Praktyka lekarska 2006; 2(15) [article in Polish]

Oral communications

 • O kilku problemach, nierozwiązywalnych bez udziału katalizy międzyfazowej, Filip Stefaniak, Michał Fedoryński; 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Siedlce, September 2013
 • Design and development of CPL-407-22 – novel, potent and selective JAK2 protein kinase inhibitor, Filip Stefaniak, Karolina Dzwonek, Michał Mroczkiewicz, Joanna Paradowska, Bartosz Stypik, Pawel Gunerka, Daria Zdzalik, Barbara Dymek, Paulina Grygielewicz,Monika Lamparska-Przybysz, Maciej Wieczorek; VIII Multidyscyplinarna Konferencja Nauki o Leku, Ossa, June 2012
 • CPL-200-075, a novel potent renal sodium-glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitor, Monika Lamparska-Przybysz, Piotr Guzenda, Joanna Hucz-Kalitowska, Mateusz Mach, Michał Mroczkiewicz, Katarzyna Bazydło, Krzysztof Dubiel, Maciej Wieczorek; VIII Multidyscyplinarna Konferencja Nauki o Leku, Ossa, June 2012
 • Rozwój leków na chorobę Alzheimera – czego uczą nas niepowodzenia w badaniach klinicznych., Łukasz Bojarski, Sympozjum: Choroby neurodegeneracyjne:mechanizmy molekularne i nowe strategie terapeutyczne, Warsaw, October 2011
 • Hopes and pitfalls of neuroprotective drugs development. The lesson of Alzheimer’s disease, Łukasz Bojarski, The 11th International Neurochemical Symposium, Warsaw, October 2011
 • Novel small molecule STAT3 inhibitors in cancer therapy, Karolina Dzwonek, Filip Stefaniak, Paweł Gunerka, Monika Lamparska-Przybysz; VII Multidyscyplinarna Konferencja Nauki o Leku; Zakopane, May 2010
 • RNAi - breakthrough technology gives hope for breakthrough therapeutics, Maria G. Majorek, Monika Gutowska, Joanna Hucz, Monika Lamparska-Przybysz,Maciej Wieczorek; VII Multidyscyplinarna Konferencja Nauki o Leku; Zakopane, May 2010
 • Knowledge-based design of a novel selective pan-FGFR kinase inhibitor - CELONKO project, Aleksandra Stańczak; 2nd Central European Biomedical Congress, Kraków, 2016

Posters

 • CPL-500-012 - a novel selective and potent inhibitor of phosphodiesterase 10 with antipsychotic activity in animals models Matloka M., Janowska S., Moszczynski-Petkowski R., Majer J., Borkowska M., Kos T., Holuj M., Lamparska- Przybysz M., Dubiel K., Popik P., Wieczorek M., Bojarski L GRC Cyclic Nucleotide Phosphodiesterases Signaling, South Hadley, czerwiec 2014
 • Characterization of a novel group of phosphodiesterase 9A inhibitors as putative therapeutic for cognitive dysfunction Matłoka M., Janowska S., Moszczyński R., Majer J., Borkowska M., Boguszewski P., Zdżalik D., Hucz-Kalitowska J., Stefaniak F., Lamparska-Przybysz M., Dubiel K., Wieczorek M., Bojarski Ł. , Kopenhaga, lipiec 2014
 • Preclinical evaluation of a novel highly potent and selective PI3K-delta inhibitor CPL-302-201 for the treatment of hematologic malignanciesDymek B, Zdzalik D, Zagozda M, Dziachan M, Malczyk M, Bujak A, Grygielewicz P, Gunerka P, Musielak O, Skupinska M, Hucz-Kalitowska J, Dubiel K, Lamparska-Przybysz M, Wieczorek M, Stanczak A. 19th Congress of the European Hematology Association, Milan, Italy, 12-15.06.2014.
 • Preclinical characterization of CPL-302-201, a novel, highly potent and selective
  PI3Kδ inhibitor for the treatment of inflammatory disorders
  Barbara Dymek, Olga Musielak, Pawel Gunerka, Daria Zdzalik, Marcin Zagozda, Maciej Dziachan, Maciej Malczyk, Anna Bujak, Paulina Grygielewicz,Monika Skupinska, Joanna Hucz-Kalitowska, Krzysztof Dubiel, Monika Lamparska-Przybysz, Maciej Wieczorek, Aleksandra Stanczak
 • Therapeutic potential of CPL-407-105: a novel, potent JAK/STAT pathway inhibitor for the treatment of asthma Paweł Gunerka, Barbara Dymek, Daria Zdzalik, Michał Mroczkiewicz, Joanna Lipner, Bartosz Stypik, Anna Bujak, Paulina Grygielewicz, Olga Musielak, Monika Skupińska, Joanna Hucz-Kalitowska, Krzysztof Dubiel, Monika Lamparska-Przybysz, Maciej Wieczorek, Aleksandra Stanczak
 • Epithelial-mesenchymal transition confers resistance to FGFR inhibitors in gastric cancer cell line Paulina Grygielewicz, Daria Zdżalik, Barbara Dymek, Anna Bujak, Paweł Gunerka, Aleksandra Stańczak, Monika Lamparska-Przybysz, Maciej Wieczorek, Karolina Dzwonek. The European Cancer Congress 2013, Amsterdam
 • Design and development of active and selective FGFR kinase inhibitor CPL-043 as potential anticancer targeted therapy Daria Zdżalik, Paulina Grygielewicz, Joanna Lipner, Anna Bujak, Barbara Dymek, Paweł Gunerka, Aleksandra Stańczak, Joanna Hucz-Kalitowska, Monika Lamparska-Przybysz, Maciej Wieczorek, Karolina Dzwonek. The European Cancer Congress 2013, Amsterdam
 • Discovery of novel GSK3beta inhibitor lead structure using sequential virtual screening. Sylwia Janowska, Filip Stefaniak, Łukasz Bojarski, Rafał Moszczyński-Pętkowski, Malgorzata Borkowska, Jakub Majer, Mikołaj Matłoka, Krzysztof Dubiel, Monika Lamparska-Przybysz, Maciej Wieczorek AD/PD, Florence 2013
 • Discovery of CPL-407-22 - novel, potent and highly selective JAK2 kinase inhibitor. Karolina Dzwonek, Michał Mroczkiewicz, Filip Stefaniak, Pawel Gunerka, Daria Zdzalik, Barbara Dymek, Paulina Grygielewicz, Joanna Paradowska, Bartosz Stypik, Monika Lamparska-Przybysz, Maciej Wieczorek EORTC, Dublin 2012
 • Differential gene transcription response to the treatment with JAK2 inhibitors – Ruxolitinib, SAR302503 and LY2784544. Pawel Gunerka, Barbara Dymek, Daria Zdzalik, Paulina Grygielewicz, Karolina Dzwonek, Monika Lamparska-Przybysz, Maciej Wieczorek EACR, Barcelona 2012
 • NPM-ALK I1171T mutation confers resistance to crizotinib in anaplastic large cell lymphoma.. Daria Zdzalik, Barbara Dymek, Paweł Gunerka, Paulina Grygielewicz, Karolina Dzwonek, Monika Lamparska-Przybysz, Maciej Wieczorek EACR, Barcelona 2012
 • Gene silencing of ß-catenin inhibits growth of Wnt/ß-catenin pathway dependent colon cancer cell lines. Anna Bujak, Mikołaj Matłoka, Monika Skupińska, Maria Mazur, Monika Lamparska-Przybysz, Maciej Wieczorek EACR, Barcelona 2012
 • CPL-204-015 inhibits phosphodiesterase 9A activity and improves cognition in rat social recognition model of natural forgetting. Łukasz Bojarski, Rafał Moszczyński-Pętkowski, Paweł M. Boguszewski, Małgorzata Borkowska, Sylwia Janowska, Katarzyna Grab, Krzysztof Dubiel, Monika Lamparska-Przybysz, Maciej Wieczorek. 12th International Stockholm/ Springfield Symposium on Advances on Alzheimer Therapy, Stocholm 2012
 • Prognostic role of Wnt/Beta-catenin pathway in colorectal carcinoma, Aleksandra Stanczak, Rafal Stec, Lubomir Bodnar, Wojciech Olszewski, Marzena Cichowicz, Wojciech Kozlowski, Cezary Szczylik, Monika Lamparska-Przybysz, Maciej Wieczorek, Molecular Targets and Cancer TherapeuticsConference, Boston 2010
 • Inhibition of ErbB receptor in breast cancer cell lines using small interfering RNA (siRNA), Maria Majorek, Maciej Wieczorek, Piotr Guzenda, Aleksandra Pączkowska, Monika Lamparska-Przybysz. Cancer Therapeutics: The Road Ahead, Capri 2007
 • Silencing of the expression of an antiapoptotic protein in cancer treatment - Preclinical data. Piotr Guzenda, Aleksandra Pączkowska, Maria Majorek, Maciej Wieczorek, Monika Lamparska-Przybysz. SENECA Conference, Warsaw 2007
 • Downregulation of Wnt1 by siRNA induces apoptosis of breast cancer cells, Monika Lamparska-Przybysz, Aleksandra Pączkowska, Piotr Guzenda, Maria Majorek, Maciej Wieczorek. ECCO14 Conference, Barcelona 2007
 • Silencing of the expression of an antiapoptotic protein in cancer treatment – Preclinical data, Piotr Guzenda, Maria Majorek, Aleksandra Pączkowska, Monika Lamparska-Przybysz, Maciej Wieczorek, RNAi Europe Conference , Oxford 2007
 • Transfection efficiency and cytotoxicity of commonly used siRNA transfection reagents. Maria Majorek, Monika Lamparska-Przybysz, Piotr Guzenda, Maciej Wieczorek, RNAi Europe Conference, Prague 2006
 • Preclinical data with siRNA targeting WNT1 mRNA for breast cancer treatment. Maciej Wieczorek, Monika Lamparska-Przybysz, Maria Majorek, Piotr Guzenda, RNAi Europe Conference. Prague 2006
 • Development of siRNA-based method for suppressing of tumor cell growth, Nasulewicz A., Szczaurska K., Guzenda P., Wietrzyk J., Bednarek A., Wieczorek M., IV International Symposium on Targeted Anticancer Therapies, Amsterdam 2006
 • Analysis of the intra-tumor heterogeneity and consistency between FGFR1 gene amplification and protein expression in squamous cell lung cancer, Skupinska M. , P. Jagus,  Grygielewicz P., Mikolajczyk A., Szczepulska E. , Rozy A. ,Langfort R., Chorostowska-Wynimko J.,  Wieczorek M., A. Stanczak,16th World Conference on Lung Cancer, Colorado 2015
 • Preclinical evaluation of a novel, selective pan-FGFR kinase inhibitor CPL-304-110 as a potential anticancer targeted therapy, Grygielewicz P., Piorkowska N., Mikołajczyk A., Hucz-Kalitowska J., Yamani A., Dubiel K., Wieczorek M., Stanczak A. 10th Protein Kinases in Drug Discovery Conference, Berlin 2015
 • Design and development of a novel, highly potent and selective pi3k-delta inhibitor, CPL-302-215, as potential treatment of hematologic malignancies, Stanczak A., Dymek B., Turowski P., Gunerka P., Zagozda M., Dziachan M., Sekular M., Szydlowski M., Bialopiotrowicz E., Juszczyński P.,  Hucz-Kalitowska J., Dubiel K., Wieczorek M., 20th European Hematology Association Conference, Vienna 2015