Raport bieżący 10/2024 – Objęcie przez  Ministra Zdrowia refundacją produktu leczniczego Spółki – Zarixa (Rivaroxabanum)

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2024 Celon Pharma S.A. („Spółka”) z dnia 18 kwietnia 2024 r. dotyczącego wprowadzeniu do obrotu produktu leczniczego Zarixa (Rivaroxabanum), Zarząd Spółki informuje o otrzymaniu decyzji z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie objęcia przez Ministra Zdrowia refundacją Zarixa (Rivaroxabanum) kapsułki twarde 10 mg, 15 mg i 20 mg tj. w całym zakresie dawek objętych wnioskiem Spółki o refundację.

Refundacja, w zależności od dawki leku obejmie wskazania  określone stanem klinicznym:  leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia; profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - po ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia; leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych (dawki 15 i 20 mg), jak również  żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna (10 mg).   

Termin wejścia w życie decyzji to 1 lipca 2024 r., a okres obowiązywania decyzji - 3 lata.

Otrzymanie pozytywnej decyzji refundacyjnej stanowi ważny element strategii sprzedażowo-promocyjnej leku Zarixa i może być jednym z elementów kształtujących pozycję leku na rynku.