Raport bieżący 11/2023 – Powiadomienie o objęciu akcji serii C Celon Pharma S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Data sporządzenia: 2023-06-05

Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A.

Temat Powiadomienie o objęciu akcji serii C Celon Pharma S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 czerwca 2023 r. otrzymał powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce - Pani Doroty Zwolińskiej, o objęciu przez nią w zamian za warranty serii A, w ramach Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu, akcji serii C Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.