Raport bieżący 11/2021 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 lutego 2021 r.  

Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej [...] Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 16 lutego 2021 r. byli:

- Glatton sp. z o.o., która legitymowała się posiadaniem 30.003.531 szt. akcji Spółki, dających 45.003.531 głosów, stanowiących 75,01% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz 89,62% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,

- Generali Otwarty Fundusz Emerytalny, który legitymował się posiadaniem 3.000.000 szt. akcji Spółki, dających 3.000.000 głosów, stanowiących 5,00% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz 5,97% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.