Raport bieżący 1/2019 – Uzyskanie patentu w zakresie inhibitorów PI3K  na terenie USA

Raport bieżący nr 1 / 2019

Data sporządzenia: 2019-01-22, 21:17

Temat: Uzyskanie patentu w zakresie inhibitorów PI3K  na terenie USA

Podstawa prawna   Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 22 stycznia 2019 r. otrzymał  decyzję urzędu patentowego Stanów Zjednoczonych (United States Patent and Trademark Office) o udzieleniu Spółce patentu obejmującego inhibitory kinazy PI3K oraz ich zastosowanie w leczeniu chorób o podłożu immunologicznym, chorób zapalnych oraz w terapiach onkologicznych.

Patent gwarantuje pełną ochronę prawną na terenie Stanów Zjednoczonych dla wszystkich związków objętych patentem oraz ich zastosowanie w leczeniu ww. chorób.

Rozwój innowacyjnego inhibitora kinazy PI3K, u pacjentów cierpiących na choroby płuc, takie jak astma czy przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest realizowany przez Celon Pharma S.A. w ramach projektu PIKCel, o którym Spółka informowała w „Raporcie rocznym CELON PHARMA S.A. za rok 2017” (s. 56). Projekt znajduje się obecnie na końcowym etapie badań przedklinicznych i wkrótce przejdzie do fazy badań klinicznych.

Uzyskana ochrona patentowa zmniejsza ryzyko projektu oraz podnosi wartość potencjalnej komercjalizacji produktów Spółki w obszarach terapeutycznych objętych ochroną patentową.

Spółka eksploruje również zastosowanie inhibitorów PI3K, w ramach uzyskanego patentu, w innych chorobach poza projektem PiKCel, co może przełożyć się na zastosowanie tych związków, jako nowej klasy leków w dotychczas niestosowanych wskazaniach.