Raport bieżący 1/2020 – Aktualizacja informacji o wynikach toczących się sporów sądowych dotyczących sprzedaży leku Salmex w Polsce i na wybranych rynkach europejskich

Data: 13.01.2020, 8:17.
Podstawa prawna:  Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

W odniesieniu do informacji zawartych w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Celon Pharma S.A. ("Spółka") w 2018 r. w sprawie pozwów wniesionych przez spółki z Grupy GlaxoSmithKline ("GSK") w związku z rzekomym naruszeniem znaków towarowych i praw autorskich do produktów inhalacyjnych w formie dysku firmy GSK, a także rzekomych działań nieuczciwej konkurencji przypisywanych Celon Pharma S.A. oraz Glenmark, w stosunku do leku Salmex, występującym pod nazwami handlowymi: Stalpex, Salflutin i Asthmex, na wybranych rynkach europejskich, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 12 stycznia 2020 r., w wyniku rozmów trójstronnych między GSK, Glenmark Group ("Glenmark") a Spółką (zwanymi łącznie "Stronami") Strony zawarły ugodę.

W wyniku ugody Strony wycofają się z licznych postępowań sądowych dotyczących leku Salmex w Polsce i na rynkach europejskich objętych umową dystrybucyjną zawartą między Celon Pharma S.A. a Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited, obejmującą: Czechy, Danię , Finlandię, Niemcy, Islandię, Irlandię, Włochy, Luksemburg, Maltę, Gibraltar, Holandię, Norwegię, Rumunię, Słowację, Szwecję i Wielką Brytanię.

Ugoda zawarta między stronami pozwoli Spółce Celon Pharma S.A. i Glenmark sprzedawać lek Salmex w Polsce i na wybranych rynkach europejskich, w uzgodnionym kształcie inhalatora bez ryzyka naruszania praw własności intelektualnej.

W opinii Zarządu Spółki, dzięki zawartej umowie, realizacja strategii sprzedaży eksportowej w 2020 roku i kolejnych okresach zostanie wznowiona.